Video clips

Khi không làm chủ được cảm xúc sẽ dẫn đến những hậu quả. Không làm chủ được cảm xúc sẽ dẫn đến những thất bại đáng tiếc.
Cùng Chuyên gia Tâm Thái Đỗ Mạnh Hùng đi tìm hiểu cách làm chủ và thỏa hiệp với cảm xúc của bản thân.
Khi không làm chủ được cảm xúc sẽ dẫn đến những hậu quả. Không làm chủ được cảm xúc sẽ dẫn đến những thất bại đáng tiếc.

Cùng Chuyên gia Tâm Thái Đỗ Mạnh Hùng đi tìm hiểu cách làm chủ và thỏa hiệp với cảm xúc của bản thân.

-------------------------------
☎Công ty CP Công nghệ & Giáo dục Nova
Hotline: 0989.49.2020
Website: http://novaedu.vn
Địa chỉ: Số 22 Thành Công - Ba Đình - Hà Nội