Tin tức

thứ ba - 02 tháng 03 2021 lúc 12:05:49
Bạn yêu thích làm Marketing, đang muốn tìm môi trường năng động và muốn có thu nhập tối thiểu 15 triệu trở lên đúng không ?
thứ hai - 25 tháng 01 2021 lúc 09:16:15
Bạn có kinh nghiệm quay dựng trên 1 năm, bạn muốn tìm môi trường cho bạn CƠ HỘI để bứt phá, hãy ứng tuyển ngay nhé !
thứ ba - 02 tháng 10 2018 lúc 10:08:30
Bạn đã tham gia dạy Kỹ năng mềm, chủ đề về Hướng nghiệp, Khởi nghiệp, bạn muốn phát triển bản thân trong cộng đồng LD. Hãy ứng tuyển ngay với chúng tôi nhé !