Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động cuộc thi ''Ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Hội''

thứ ba - 20 tháng 02 2024 lúc 08:16:08

Ngày 05/01/2024, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã chính thức phát động Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024. Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ đề năm 2024 "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội", đồng thời nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt hội viên.

Mục tiêu của cuộc thi:

  • Nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên.

  • Thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ Hội các cấp và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt.

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh:

"Cuộc thi là một hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên tại chi, tổ Hội; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ Hội các cấp và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt."

Bà Hà Thị Nga cũng đề nghị các cấp Hội cần chủ động triển khai, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia cuộc thi.

Thông tin chi tiết về cuộc thi: https://fb.watch/pru7qltMny/

NovaEdu đồng hành cùng Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024. Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên và tạo môi trường hoạt động hiệu quả cho Hội LHPN Việt Nam.


NovaEdu xin chúc cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp!