Tin tức

thứ ba - 08 tháng 12 2020 lúc 15:45:42
Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Chiều ngày 25/11/2020, Novaedu đã phối hợp cùng trường Đại học Xây dựng tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho Sinh viên.
thứ ba - 08 tháng 12 2020 lúc 15:16:11
Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Sáng nay, ngày 24/11/2020, Novaedu đã phối hợp cùng trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho Sinh viên.
thứ ba - 08 tháng 12 2020 lúc 15:00:59
Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Sáng nay, ngày 9/11/2020, Novaedu đã phối hợp cùng trường Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho Sinh viên.
thứ tư - 02 tháng 12 2020 lúc 11:36:54
Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Sáng nay, ngày 23/11/2020, Novaedu đã phối hợp cùng trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho Sinh viên.
thứ ba - 01 tháng 12 2020 lúc 17:04:40
Sáng ngày 30/11/2020, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Novaedu tổ chức diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp – SV.Startup” tại Đại học Thái Nguyên
thứ ba - 01 tháng 12 2020 lúc 16:52:01
Chiều ngày 29/11/2020, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Novaedu tổ chức diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp – SV.Startup” tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
thứ ba - 01 tháng 12 2020 lúc 16:37:35
Sáng ngày 29/11/2020, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Novaedu tổ chức diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên.
thứ năm - 26 tháng 11 2020 lúc 15:18:18
Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Sáng nay, ngày 9/11/2020, Novaedu đã phối hợp cùng trường Đại học Nội Vụ Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho Sinh viên.
thứ sáu - 20 tháng 11 2020 lúc 16:06:24
Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Quyết định số 1665);
Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục;
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020, cụ thể như sau.
thứ tư - 18 tháng 11 2020 lúc 18:40:08
Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Sáng nay, ngày 18/11/2020, Novaedu đã phối hợp cùng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho Sinh viên.
thứ tư - 18 tháng 11 2020 lúc 17:15:32
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 3 - Năm 2020 (SV_STARTUP-2020) với mục tiêu thúc đẩy tinh thần học tập rèn luyện, tinh thần đổi mới sáng tạo dựa trên giải quyết các vấn đề xã hội của tất cả các bạn HSSV trong toàn quốc. Tạo ra một sân chơi thú vị và mang tính trải nghiệm thực tiễn lớn đối với các bạn học sinh, sinh viên có khát vọng khởi nghiệp.
thứ tư - 18 tháng 11 2020 lúc 10:14:22
Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Sáng nay, ngày 31/10/2020, Novaedu sẽ phối hợp cùng trường Đại học Thủy Lợi tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho Sinh viên