Tin tức

chủ nhật - 13 tháng 12 2020 lúc 09:57:42
Ngày Hội Khởi Nghiệp Quốc Gia của Học sinh - Sinh viên là chương trình nằm trong Đề án 1665 của Chính Phủ “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai, ủy quyền cho Noavedu cùng các đơn vị đồng hành tổ chức.
thứ tư - 09 tháng 12 2020 lúc 10:18:34
Ngày 15/11/2020 , thực hiện nhiệm vụ tại công văn số 4372/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” cho học sinh, sinh viên. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương phối hợp với đơn vị được Bộ GDĐT ủy quyền là Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova (Novaedu) đồng tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương.
thứ tư - 09 tháng 12 2020 lúc 10:00:17
Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2020, tại trường Đại học Công đoàn đã diễn ra chương trình “Hành trình người khởi nghiệp”. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Diễn đàn được thực hiện bởi sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Novaedu và Trường Đại học Công đoàn.
thứ tư - 09 tháng 12 2020 lúc 09:37:05
Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Sáng nay, ngày 2/11/2020, Novaedu đã phối hợp cùng trường Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho Sinh viên.
thứ ba - 08 tháng 12 2020 lúc 16:33:15
Sáng ngày 4/12/2020, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Novaedu tổ chức diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp – SV.Startup” tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Diễn đàn thu hút gần 1000 nghìn sinh viên cùng nhiều doanh nghiệp tham gia.
thứ ba - 08 tháng 12 2020 lúc 16:14:27
Sáng nay, ngày 29/11/2020, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Novaedu tổ chức diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên.
thứ ba - 08 tháng 12 2020 lúc 16:02:17
Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Sáng ngày 26/11/2020, Novaedu đã phối hợp cùng trường Đại học Thương mại tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho Sinh viên.
thứ ba - 08 tháng 12 2020 lúc 15:45:42
Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Chiều ngày 25/11/2020, Novaedu đã phối hợp cùng trường Đại học Xây dựng tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho Sinh viên.
thứ ba - 08 tháng 12 2020 lúc 15:16:11
Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Sáng nay, ngày 24/11/2020, Novaedu đã phối hợp cùng trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho Sinh viên.
thứ ba - 08 tháng 12 2020 lúc 15:00:59
Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Sáng nay, ngày 9/11/2020, Novaedu đã phối hợp cùng trường Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho Sinh viên.
thứ tư - 02 tháng 12 2020 lúc 11:36:54
Nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Sáng nay, ngày 23/11/2020, Novaedu đã phối hợp cùng trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng tổ chức Diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp” dành cho Sinh viên.
thứ ba - 01 tháng 12 2020 lúc 17:04:40
Sáng ngày 30/11/2020, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Novaedu tổ chức diễn đàn “Hành trình người khởi nghiệp – SV.Startup” tại Đại học Thái Nguyên