[NOVAEDU X UTC2] Tuần sinh hoạt công dân - dấu ấn hợp tác NovaEdu và ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM 

thứ ba - 26 tháng 09 2023 lúc 11:08:59
Từ 21-31/8/2023, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM phối hợp cùng văn phòng đại diện của NovaEdu tại TP.HCM để tổ chức thành công “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2023-2024”.
Trong tuần sinh hoạt này, hàng nghìn sinh viên UTC2 đã được trang bị kiến thức về đường lối Đảng, chính sách pháp luật, tình hình kinh tế - xã hội đất nước và thế giới.
z4727490161241 abf97ccdb831d9a418f5b27b96cdeac1
Diễn giả đến chia sẻ kiến thức, kỹ năng thiết thực cho sinh viên
Ngoài các nội dung sinh hoạt chung, NovaEdu còn hỗ trợ nhà trường mời các diễn giả, chuyên gia, doanh nhân thành đạt đến chia sẻ kiến thức, kỹ năng thiết thực cho sinh viên như kỹ năng xin việc, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học...
Cụ thể các diễn giả, các chuyên gia, các lãnh đạo doanh nghiệp được NovaEdu mời tới đã chia sẻ các kỹ năng cho phù hợp với từng đối tượng sinh viên, như “Kỹ năng viết hồ sơ và phỏng vấn xin việc thành công” dành cho sinh viên các khóa 60 và khóa 61 khối ngành kinh tế, “Các kỹ năng để khởi nghiệp thành công” dành cho sinh viên khóa 61 khối ngành kỹ thuật và sinh viên các khóa 62, “Kỹ năng tư duy sáng tạo và phương pháp nghiên cứu khoa học” dành cho sinh viên khóa 63.
z4727490169613 2a681f827444bd862f6ab38edb9844cb
Diễn giả đến chia sẻ kiến thức, kỹ năng thiết thực cho sinh viên
Với sự hỗ trợ nhiệt tình từ NovaEdu, Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2023-2024 của nhà trường đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng quan trọng và nâng cao ý thức trách nhiệm cho sinh viên.
z4727490163825 96b78947db791b74d24e189e632ca4ef
Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2023-2024 của nhà trường đã diễn ra thành công tốt đẹp
NovaEdu tự hào là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành cùng các trường đại học trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ý nghĩa, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.