NOVAEDU TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 1665 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2023

thứ bảy - 20 tháng 05 2023 lúc 14:26:52
Thực hiện theo công văn số 780/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2023, NovaEdu tiếp tục đồng hành trong các chương trình, hoạt động liên quan đến hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên toàn quốc.
Trong năm 2023, NovaEdu làm đầu mối trong việc triển khai các hoạt động sau
 • Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.
 • Tổ chức Hội nghị các đơn vị đồng hành cùng Đề án 1665 triển khai hoạt động năm 2023 và Ngày hội khởi nghiệp lần thứ VI.
 • Trong công tác hỗ trợ đào tạo, NovaEdu tiếp tục tổ chức các chương trình tập huấn giáo viên, đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, tư vấn nghề nghiệp trong các cở giáo dục, đào tạo.
 • Xây dựng tài liệu, video clip đào tạo, sản xuất các sản phẩm trên nền tảng số hóa hướng dẫn giảng viên, giáo viên triển khai các kiến thức, kỹ năng về tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV.
 • Triển khai cung cấp công cụ, phần mềm hướng nghiệp miễn phí cho các nhà trường thuộc khu vực phía Nam.
 • Hỗ trợ cung cấp nền tảng kết nối việc làm miên phí cho sinh viên các cơ sở đào tạo.
 • Trong công tác hỗ trợ đào tạo NovaEdu triển khai chương trình đào tạo, chuyên đề bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn dành cho học sinh, sinh viên.
Ngoài ra, NovaEdu sẽ phối hợp với các đơn vị đồng hành cùng Bộ GDĐT triển khai các hoạt động khác:
 • Trong công tác truyền thông  
  • Tổng hợp, xây dựng các bài viết chuyên đề trên mạng xã hội, các kênh truyền thông, báo chí, truyền hình.
  • Biên tập các bài viết, các chuyên đề của các cơ sở đào tạo cập nhật tài liệu, kết nối thông tin với các cơ sở giáo dục trên cổng khởi nghiệp: http://dean1665.vn và Fanpage https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV
  • Tiếp tục xây dựng các bài giảng cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật tài liệu và các khóa đào tạo cho HSSV trên hệ thống hướng nghiệp, khởi nghiệp online; kết nối cổng khởi nghiệp với tất cả các cơ sở đào tạo
  • Tuyên truyền về các hoạt động khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh tại các tỉnh.
 • Trong công tác tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu diễn đàn
  • Giao lưu truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên các cơ sở đào tạo (tối thiểu 20.000 sinh viên).
  • Giao lưu truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh phổ thông (tối thiểu 20 Sở GDĐT).
 • Tổ chức Cuộc thi ‘Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI
 • Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI (SV_STARTUP 2024).
 • Triển khai Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI (SV_STARTUP 2024) bằng văn bản.
 • Hoạt động quản lý điều hành Đề án
 • Ban hành bộ tiêu chí đánh giá cơ sở giáo dục đại học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 • Thành lập Tổ kỹ thuật hỗ trợ Vụ GDCTHSSV triển khai các Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp”.
Là một công ty giáo dục, đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Đề án 1665 từ những ngày đầu tiên, NovaEdu luôn mong muốn mang đến những giá trị, những kiến thức, kỹ năng tốt nhất về hướng nghiệp, khởi nghiệp đến cho các bạn học sinh, sinh viên trên khắp cả nước. NovaEdu đã tổ chức thành công nhiều khóa học NovaSpro “Kỹ năng nghề nghiệp” hay “Kỹ năng khởi nghiệp” cho hơn 1 triệu sinh viên đến từ các trường đại học và các chương trình tư vấn hướng nghiệp đối với các Sở GDĐT nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam.