[ HOU - NOVASPRO ] Tổ chức thành công Chương trình Khai tâm Môn học "Phát triển kỹ năng nghề nghiệp"

thứ tư - 18 tháng 05 2022 lúc 14:27:26
10h sáng ngày 18/05/2022, chương trình Khai tâm môn học "Phát triển kỹ năng nghề nghiệp " - triển khai theo chủ trương Đề án 1665 của Thủ Tướng Chính Phủ được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Nova (NOVAEDU) hợp tác cùng trường Đại học Mở Hà Nội (HOU) đã tổ chức thành công với sự tham gia của gần 200 sinh viên K29 Khoa Kinh tế - Đại học Mở Hà Nội.
Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình:
1
Ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch Hội đồng KH Khoa Kinh tế, Nguyên Trưởng Khoa Kinh tế
3
Ông Đỗ Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Novaedu 
6
Ông Vũ Đức Mạnh Co-fourder & Giám đốc đào tạo Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế Love World
4
5
Sinh viên tham gia tương tác trong chương trình
2
Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp
Chúc cho các bạn sinh viên Khoa Kinh tế - trường Đại học Mở Hà Nội sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại khóa học "Phát triển kỹ năng nghề nghiệp"