Chuyên gia Nguyễn Tiến Luật

thứ sáu - 22 tháng 11 2019 lúc 10:09:57
Chuyên gia Nguyễn Tiến Luật Giám Đốc Công ty CP Thời trang MC Việt Nam với 105 cửa hàng đại lý trên khắp cả nước
THÔNG TIN CHUYÊN GIA
Chuyên gia Nguyễn Tiến Luật

✔️    Là cánh tay phải đắc lực của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mến

✔️    Anh là người trực tiếp điều hành hệ thống với hơn 100 cửa hàng của MC Fashion trong cả nước.

✔️    Anh cũng là chuyên gia đào tạo về các Kỹ năng giao tiếp ứng xử, Kỹ năng tư duy phản biện, Kỹ năng đàm phán và thương lượng, Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, Kỹ năng xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, Kỹ năng Khởi nghiệp.