Hợp tác đồng hành giữa trường Đại học Hòa Bình và công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova.

thứ bảy - 04 tháng 11 2023 lúc 04:53:29

Ngày 2/11/2023, Thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Hòa Bình và Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova đã được ký kết. Đây là một bước tiến quan trọng, tạo điều kiện cho việc hợp tác và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục và khởi nghiệp.

 

Thỏa thuận hợp tác có mục đích và ý nghĩa:

 1. Nâng cao tư duy, kiến thức, kỹ năng hướng nghiệp, khởi nghiệp cho Giảng viên, cán bộ phụ trách hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Trường Đại học Hòa Bình;

2. Nâng cao năng lực hỗ trợ, triển khai Đề án 1665 của cán bộ phụ trách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Hòa Bình;

3. Cung cấp các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong thời kỳ cách mạng 4.0, đồng thời trở thành cầu nối, kết nối nhà trường với các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm, nâng cao mức thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp, nhằm nâng cao uy tín, chất lượng, vị thế của Trường Đại học Hòa Bình;

4. Cung cấp kiến thức, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên trong nhà trường, giúp sinh viên phát triển năng lực bản thân và lập nghiệp, khởi nghiệp thành công.

Thỏa thuận hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho sinh viên Đại học Hòa Bình, giúp sinh viên tiếp cận với những công nghệ và phương pháp giảng dạy tiên tiến, từ đó nâng cao năng lực và sẵn sàng đáp ứng với môi trường làm việc hiện đại. 

Sự kết hợp giữa sự giàu kinh nghiệm của Đại học Hòa Bình và sự sáng tạo công nghệ của NovaEdu sẽ mang lại những kết quả tuyệt vời trong lĩnh vực giáo dục và khởi nghiệp. Novaedu và ETU cam kết tận dụng tối đa lợi ích từ sự hợp tác này, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đôi bên.