Chuyên gia Nguyễn Minh Thuyết

thứ sáu - 29 tháng 11 2019 lúc 09:18:06
Ban cố vấn NOVAGROUP GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết. Tổng chủ biên chương trình cải cách giáo dục phổ thông quốc gia. 
THÔNG TIN CHUYÊN GIA
GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

✔️ Tổng chủ biên chương trình cải cách giáo dục phổ thông quốc gia. 

✔️ Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, XII

✔️ Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

✔️ Huân chương vì sự nghiệp Khoa học