Video clips

Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV năm 2020 (SV_STARTUP-2020) được tổ chức bởi Bộ Giáo dục & Đào tạo, phối hợp cùng Novaedu và trường Đại học Thủy lợi.
Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi và Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova tổ chức ngày Hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020, với mục tiêu Thúc  đẩy  tinh  thần  khởi  nghiệp  của  học  sinh,  sinh  viên,  giúp học sinh, sinh viên thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng lớn để biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực. Tạo sân chơi thiết thực đối với học sinh, sinh viên trong toàn quốc. Đồng thời, tăng cường các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao. Tôn vinh các cá nhân, tập thể có những ý tưởng sáng tạo, giải pháp kinh doanh mới, phù hợp thực tiễn. Ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cơ sở đào tạo, các cơ quan, doanh nghiệp, các cá nhân đã quan tâm, ủng hộ, đồng hành và hỗ trợ tích cực cho các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.